Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2012

Απόλυτη κηδεμονία ζητούν οι Γερμανοί. Δείτε το έγγραφο-φωτιά

Σχέδιο πλήρους εκχώρησης του δημοσιονομικού ελέγχου σε ευρωπαίο Επίτροπο προωθεί η Μέρκελ, λένε οι FT. Ο προτεινόμενος Επίτροπος θα είναι «απόλυτο αφεντικό» σε φορολογικά θέματα και δαπάνες, ώστε να εγγυηθεί την «χρηστή» διαχείριση της νέας δανειακής σύμβασης των 130 δισ. ευρώ.


Το έγγραφο της γερμανικής πλευράς που απεστάλη στο Eurogroup, αποκάλυψαν το Σάββατο οι Financial Timeς και παρότι προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, επιβεβαίωσε ουσιαστικά, δια της σχετικής απάντησης της Κομισιόν, ότι ακόμη και αν το σχέδιο του Υπέρ – Επιτρόπου δεν υλοποιηθεί κατά τον γερμανικό σχεδιασμό, μια εποπτεία αυξημένης ισχύος βρίσκεται προ των πυλών και ενδεχομένως να αποτελέσει και πιεστική προϋπόθεση για τη σύναψη της νέας δανειακής σύμβασης των 130 δισ.

Εν συντομία, το γερμανικό έγγραφο προτείνει:

Ορισμό Επιτρόπου από το Eurogroup, υπεύθυνου για την εκτέλεση του προπϋπολογισμού.
Προικοδότησή του με υπερεξουσίες και δικαίωμα αρνησικυρίας σε αποφάσεις της ελληνικής κυβέρνησης.

Διαχείριση του νέου πακέτου με στόχο την κατ΄απόλυτη προτεραιότητα εξυπηρέτηση του χρέους και των πιστωτών.

Βίαιο ισοσκελισμό δαπανών - εσόδων σε περίπτωση μη εκταμίευσης δόσης.

Η εντεινόμενη γερμανική πίεση για επιτροπεία, σύμφωνα με το σχόλιο των Financial Times, έρχεται ως αποτέλεσμα της εκτίμησης ότι «παρά την ανάθεση της πρωθυπουργίας από το Νοέμβριο στον τεχνοκράτη Λουκά Παπαδήμο, η ευρωπαϊκή προδιάθεση έναντι της Ελλάδος εξακολουθεί να χειροτερεύει».

«Ευρωπαίοι αξιωματούχοι μάλιστα», προσθέτουν οι Financial Times «σε κατ΄ ιδίαν τους συζητήσεις κρίνουν ως ήσσονα την πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις του δημοσίου τομέα και υπό τον κ. Παπαδήμο».
ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Εγγύηση συμμόρφωσης για το 2ο δανειακό πρόγραμμα

Ι. Πλαίσιο:

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Τρόικα, η Ελλάδα κατά πάσα πιθανότατα έχει και πάλι αποτύχει στους βασικούς στόχους του προγράμματος κατά το 2011. Ειδικότερα το έλλειμμα του προϋπολογισμού δεν έχει μειωθεί σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Επομένως η Ελλάδα θα πρέπει να βελτιώσει σημαντικά τη μελλοντική της συμμόρφωση προς το πρόγραμμα ώστε να τιμήσει τις δεσμεύσει προς τους δανειστές της. Ειδάλλως, η Ευρωζώνη δεν θα μπορέσει να εγκρίνει εγγυήσεις για το δεύτερο δανειακό πρόγραμμα.


ΙΙ: Πρόταση για τη βελτίωση των επιπέδων συμμόρφωσης

Για τη βελτίωση της συμμόρφωσης στο 2ου πρόγραμμα, το νέο Μνημόνιο πρέπει να περιέχει δύο καινοτόμα θεσμικά στοιχεία, στα οποία η Ελλάδα πρέπει να δεσμευθεί. Θα καταστούν επιπλέον προϋποθέσεις για το δεύτερο πρόγραμμα. Μόνον και εφόσον εφαρμοστούν το νέο πρόγραμμα θα μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή.


1. Απόλυτη προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση του χρέους.

Η Ελλάδα πρέπει να δεσμευθεί νομικά στο ότι θα δίδει απόλυτη προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση του μελλοντικού της χρέους. Η δέσμευση αυτή πρέπει να υιοθετηθεί νομοθετικά από Ελληνικό Κοινοβούλιο. Τα κρατικά έσοδα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά πρώτον και κύριο λόγο για την εξυπηρέτηση του χρέους, μόνο πιθανά υπόλοιπα εσόδων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση πρωτογενών δαπανών. Αυτό θα επαναδιαβεβαιώσει τους κρατικούς και ιδιώτες πιστωτές ότι η Ελληνική Δημοκρατία θα τιμήσει τις δεσμεύσεις της μετά το PSI και θα έχει θετική επίδραση στην πρόσβασή της στις αγορές. Η de facto εξάλειψη της πιθανότητας χρεοκοπίας θα καταστήσει την απειλή της μη εκταμίευσης μίας δόσης πιο αξιόπιστη. Εάν μία μελλοντική δόση δεν εκταμιευθεί, η Ελλάδα δεν θα μπορεί να απειλεί τους πιστωτές με χρεοκοπία, αλλά αντιθέτως θα πρέπει να αποδέχεται περαιτέρω περικοπές στις πρωτογενείς δαπάνες ως τη μόνη δυνατή συνέπεια μίας μη - εκταμίευσης δόσης


2. Μεταβίβαση της Εθνικής δημοσιονομικής κυριαρχίας

Η τήρηση του προϋπολογισμού πρέπει να τεθεί υπό ένα αυστηρό και σύστημα ελέγχου και επιτήρησης. Δεδομένων των μέχρι τούδε απογοητευτικών επιπέδων συμμόρφωσης, η Ελλάδα πρέπει να αποδεχθεί την εκχώρηση της δημοσιονομικής της κυριαρχίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για εύθετο χρονικό διάστημα. Ένας Επίτροπος επί του προϋπολογισμού πρέπει να ορισθεί από το Eurogroup με αρμοδιότητα να διασφαλίζει τον έλεγχο του προϋπολογισμού. Πρέπει να έχει την εξουσία α)να εφαρμόζει ένα συγκεντρωτικό σύστημα ελέγχου και επιτήρησης όλων των μειζόνων δαπανών του ελληνικού προϋπολογισμού β) να προσβάλλει με βέτο αποφάσεις που δεν ευθυγραμμίζονται με τους τεθέντες από την τρόικα στόχους του προϋπολογισμού και γ) να έχει την αρμοδιότητα να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τον προαναφερθέντα κανόνα της προτεραιότητας στην εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους.

Η νέα εποπτική και θεσμική προσέγγιση πρέπει να διατυπωθεί στο Νέο Μνημόνιο ως εξής: «Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, επιβεβαιωθείσας από την ΕΚΤ, το ΔΝΤ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένας νέος Δημοσιονομικός Επίτροπος που θα οριστεί από το Eurogroup θα βοηθήσει στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Ο Επίτροπος θα έχει ευρείες αρμοδιότητες εποπτείας στις δημόσιες δαπάνες και θα διαθέτει δικαίωμα βέτο έναντι δημοσιονομικών αποφάσεων που δεν ευθυγραμμίζονται με τους στόχους του προϋπολογισμού και τον κανόνα «προτεραιοποίησης» στην εξυπηρέτηση του χρέους. Η Ελλάδα πρέπει να διαβεβαιώσει ότι ο νέος μηχανισμός εποπτείας θα εγκολπωθεί πλήρως στο εθνικό δίκαιο, κατά προτίμηση δια μέσου συνταγματικής τροποποίησης.


Προειδοποιητικές βολές

Το σενάριο της απόλυτης δημοσιονομικής κηδεμονίας κάθε άλλο παρά νέο είναι, την τελευταία διετία. Ωστόσο την εβδομάδα που πέρασε υπήρξαν δύο ξεκάθαρες προειδοποιητικές βολές. Η πρώτη από τον Φόλκερ Κάουντερ, πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας των Χριστιανοδημοκρατών και η δεύτερη και θεσμικώς σημαντικότερη από τον υπουργό Οικονομικών και αντικαγκελάριο Φίλιπ Ρέσλερ.ΕΕ: Επιβεβαιώνει την αυξημένη εποπτεία μέσω «επιτόπιας ελεγκτικής μονάδας»

Η κυριότητα του (δεύτερου) προγράμματος (στήριξης) είναι ελληνική και η εφαρμογή του ευθύνη των ελληνικών Αρχών» δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν μετά το γερμανικό αίτημα, υπενθυμίζοντας πάντως ότι η ΕυρωπαΪκή Επιτρόπή θα ενισχύσει τον ελεγκτικό της ρόλο στην Ελλάδα και επισημαίνοντας πως η σχετική απόφαση ελήφθη στη Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου. Όπως ανέφερε, αυτός ο νέος ρόλος θα αποτυπωθεί στο μνημόνιο.


Πιο αναλυτικά, σε δήλωσή του, με αφορμή τα δημοσιεύματα για το γερμανικό αίτημα, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν σημείωσε:

«Στο πλαίσιο του νέου προγράμματος (σ.σ. στήριξης), η Επιτροπή, σε συνεργασία με τους άλλους εταίρους της τρόικας, θα εγκαθιδρύσει κατά τη διάρκεια του προγράμματος, επιτόπια ελεγκτική μονάδα, η οποία μαζί με τους εθνικούς εμπειρογνώμονες, θα εργαστεί στενά και σε συνεχή συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση και με την τρόικα για να συμβουλέψουν και να βοηθήσουν, προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη και πλήρης εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Επίσης, θα βοηθήσει την τρόικα να αξιολογήσει την εφαρμογή των μέτρων που θα ληφθούν από την ελληνική κυβέρνηση, στο πλαίσιο των δεσμεύσεων του προγράμματος. Αυτός ο νέος ρόλος θα αποτυπωθεί στο Μνημόνιο».

Ο ίδιος προσθέτει πάντως πως κατά την Κομισιόν, «τα εκτελεστικά καθήκοντα πρέπει να παραμείνουν στην πλήρη δικαιοδοσία της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία είναι υπόλογη στους πολίτες και τα όργανα της χώρας. Η ευθύνη αυτή βρίσκεται στους ώμους της ελληνικής κυβέρνησης και έτσι πρέπει να παραμείνει».


Κυβέρνηση: Δεν το συζητάμε

Αποκλειστική αρμοδιότητα της ελληνικής κυβέρνησης είναι η εκτέλεση του προϋπολογισμού, δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παντελής Καψής, σχολιάζοντας το γερμανικό αίτημα, ενώ σχετικώς ερωτηθείσα, η υπουργός Παιδείας, Αννα Διαμαντοπούλου ξεκαθάρισε ότι δεν συζητείται κάτι τέτοιο και έκανε λόγο για «αρρωστημένη φαντασία και ευθεία προσβολή της εθνικής κυριαρχίας».


Βενιζέλος: Στην Ελλάδα η ευθύνη του προϋπολογισμού

Στα περί ορισμού Επιτρόπου απάντησε και ο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών, Ευάγγελος Βενιζέλος: «Η Ελλάδα είναι αυτή που έχει όχι μόνο την ευθύνη αλλά και το κίνητρο να φροντίσει για την εφαρμογή του ελληνικού προγράμματος», δήλωσε ο λίγο πριν αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες. Ο κ. Βενιζέλος υπενθύμισε ότι στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 26.10.2011 περιλαμβάνεται αναλυτική πρόβλεψη για το μηχανισμό παρακολούθησης της εφαρμογής του ελληνικού προγράμματος: «Ο μηχανισμός αυτός», είπε, «καλύπτει πλήρως το κοινό ενδιαφέρον της Ελλάδας και των εταίρων της για την εμπρόθεσμη και επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος και των συναφών δεσμεύσεων της χώρας μας».

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, «θεμέλιο του μηχανισμού αυτού είναι άλλωστε η αυτονόητη παραδοχή ότι η Ελλάδα είναι αυτή που έχει όχι μόνο την ευθύνη αλλά και το κίνητρο να φροντίσει για την εφαρμογή του προγράμματος».

Σημείωσε παράλληλα ότι οι εταίροι μας γνωρίζουν ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση βασίζεται στην θεσμική ισοτιμία των κρατών-μελών και στο σεβασμό της εθνικής τους ταυτότητας και αξιοπρέπειας.
«Αυτή η θεμελιώδης αρχή ισχύει πλήρως και για τις χώρες-μέλη που, καθώς διέρχονται περιόδους κρίσης και προσαρμογής, έχουν ανάγκη από τη βοήθεια των εταίρων τους προς όφελος όλης της Ευρώπης και ειδικότερα της Ευρωζώνης», υπογράμμισε ο υπουργός Οικονομικών και διεμήνυσε ότι όποιος θέτει σε ένα λαό δίλημμα μεταξύ οικονομικής βοήθειας και εθνικής αξιοπρέπειας αγνοεί βασικά ιστορικά διδάγματα.

Δήλωσε τέλος με νόημα ότι είναι «βέβαιος ότι οι πολιτικές ηγεσίες όλων των ευρωπαϊκών χωρών και ιδίως αυτών που λόγω του μεγέθους τους έχουν, εκ των πραγμάτων, αυξημένη ευθύνη για την πορεία της Ευρώπης, γνωρίζουν με ποιο τρόπο τίθενται τα ζητήματα μεταξύ φίλων και εταίρων που έχουν ενώσει τις ιστορικές τους μοίρες.ΠΑΣΟΚ: Να αποκρουστεί

«Αν ισχύουν τα δημοσιεύματα, θα πρέπει να αποκρουστεί οποιαδήποτε ιδέα και πρόταση περί επιτρόπων στην Ελλάδα», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Πάνος Μπεγλίτης, σε γραπτή του δήλωση. Προσθέτει ότι ορισμένοι εταίροι είχαν προσπαθήσει να επιβάλουν ανάλογα σενάρια και κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για την απόφαση της 26ης Οκτωβρίου, τα οποία αποκρούστηκαν από τον τότε πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου και την κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ: «Η συνεργασία με τους κοινοτικούς μας εταίρους βασίζεται στις αποφάσεις της 26- 27 Οκτωβρίου και στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η χώρα μας, μετά τη σαφή απόρριψη των προσπαθειών για "επιτρόπους" και "κηδεμονία", στις οποίες είχαν, τότε, αντιταχθεί ο πρωθυπουργός Γ.Α. Παπανδρέου και η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ».

ΝΔ: Αυτά είναι αστειότητες

«Αστειότητες» χαρακτήρισαν κύκλοι της ΝΔ την πρόταση για ευρωπαίο επίτροπο και προσέθεσαν «δεν συζητάμε τέτοιο θέμα».

ΚΚΕ: Επίτροπος αναγκαίος στην πλουτοκρατία

«Αν ο επίτροπος γίνει αναγκαίος για την πλουτοκρατία, θα τον δεχτούν. Όμως, με ή χωρίς επίτροπο, το έγκλημα σε βάρος του λαού είναι προαποφασισμένο από τη συγκυβέρνηση, την ΕΕ, τον ΣΕΒ και γενικά την πλουτοκρατία», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ.

Φ. Κουβέλης: Ακραίοι συντηρητικοί κύκλοι

Σε «ακραίους συντηρητικούς κύκλους της Ευρώπης» αποδίδει τα ανακινούμενα σενάρια ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς, Φώτης Κουβέλης προσθέτοντας ότι επιδιώκεται να τεθεί η χώρα σε επιτροπεία, τροφοδοτώντας έτσι λαϊκιστικές και επικίνδυνες επιδιώξεις για έξοδο της χώρας από το ευρώ και επιστροφή στη δραχμή (…) Αυτό πρέπει να αποκρουστεί».

ΠΗΓΉ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου